Hoppa till textinnehållet

Konton – Internationell Cash Management

En väl genomarbetad likviditetsbudget kan optimera ditt företags likviditetshantering och är därmed en förutsättning för en god utveckling i företaget. Uppstår det över- eller underskott i likviditeten kan vi erbjuda de rätta lösningarna.

  • Valutakonto

    Gör ditt företag export- och/eller importaffärer i samma valuta? Då kan det löna sig att skaffa ett valutakonto. Med valutakonto går exportintäkterna direkt in på kontot utan att växlas till svenska kronor och importbetalningarna kan sedan göras direkt från samma konto.

    Valutakonto
  • Konto i utlandet

    Om ditt företag har eller ska starta verksamhet i utlandet kan det vara en fördel att ha ett konto i det land, eller de länder, där företaget verkar.

    Konto i utlandet