Hoppa till textinnehållet

Externa fondförändringar

Här hittar du samlad information om aktuella fondförändringar i externa fonder.

     
     
  Fondförändring Ändring sker
 

Sammanläggningar

 
2020-04-23 Amundi avbryter fondsammanläggning 2020-04-23
2020-03-31 Amundi sammanlägger fonder 2020-04-24
2020-03-05 Carnegie sammanlägger fonder 2020-04-23
2020-01-23 Simplicity sammanlägger fonder 2020-03-13
2019-10-17 East Capital sammanlägger fonder 2019-10-25
2019-10-15 Handelsbanken sammanlägger fonder 2019-12-07
2019-09-12 BNP Paribas sammanlägger fonder 2019-11-15
2019-09-12 ODIN Forvaltning sammanlägger fonder 2019-11-25
2019-05-21 East Capital sammanlägger fonder 2019-05-20
2019-05-07 Carnegie sammanlägger fonder 2019-06-03
2019-02-25 Spiltan sammanlägger fonder 2019-04-15
2019-02-25 Insiderfonder sammanlägger fonder 2019-04-01
2019-02-13 Danske Invest sammanlägger fonder 2019-03-15
2019-01-28 Carnegie sammanlägger fonder 2019-03-28
2018-12-17 FIM sammanlägger fonder 2019-01-24
2018-12-07 Alfred Berg sammanlägger fonder 2019-02-27
2018-12-07 FIM sammanlägger fonder 2019-01-08
2018-11-23 Granit avbryter sammanläggning av fonder 2018-11-23
2018-11-13 Granit sammanlägger fonder 2018-12-14
2018-10-31 Handelsbanken sammanlägger fonder 2018-12-08
2018-10-30 GAM sammanlägger fonder 2018-12-06
2018-10-25 Nordea sammanlägger fonder 2018-12-10
2018-10-25 JPMorgan sammanlägger fonder 2018-12-14
2018-10-25 Handelsbanken sammanlägger fonder nov + dec 2018
2018-10-11 Indecap sammanlägger fonder 2018-10-17
2018-08-21 Danske Invest sammanlägger fonder 2018-09-21
2018-07-23 Simplicity sammanlägger fonder 2018-10-12
2018-04-24 Nordea sammanlägger fonder 2018-05-31
2018-03-19 Sparinvest sammanlägger fonder 2018-04-20
2018-03-19 Sparinvest sammanlägger fonder 2018-04-20
2018-02-26 JPMorgan sammanlägger fonder 2018-02-23
2017-12-15 JPMorgan sammanlägger fonder 2018-02-09
2017-12-15 Simplicity sammanlägger fonder 2018-02-28
2017-12-15 JPMorgan sammanlägger fonder 2018-02-23
 

Namnbyten

 
2019-07-09 Parvest genomför namnändringar 2019-08-30
2019-05-15 SPP genomför namnändring 2019-05-22 
2019-05-09 C Worldwide genomför namnändring 2019-05-21
2019-03-20 Blackrock genomför namnändringar 
2019-03-25
2019-02-15 East Capital genomför namnändring 2019-02-12
2018-12-07 First State Investments genomför namnändring
2019-01-14
2018-12-07 East Capital genomför namnändring
2019-01-09
2018-09-03 Nordea genomför namnändring 2018-08-28
2018-05-31 Handelsbanken genomför namnändringar 2018-07-02
 

Övriga förändringar

 
2020-05-18 Tillfälligt högre avgifter för BNP Paribas US High Yield Bond C C  2020-05-12
2020-05-04 BlackRock European Diversified Equity Absolute Return Fund läggs ned 2020-06-02
2020-04-27 First State Investments ändrar fondbestämmelser och gör namnändringar 2020-05-22
2020-02-11 Handelsbanken övertar förvaltningen från Xact 2020-04-01
2019-12-02 Carnegie övertar förvaltningen från Alfred Berg 2019-12-02
2019-11-22 RobecoSAM Global Small Cap Equities B EUR läggs ned 2019-11-25
2019-11-15 BNP Paribas Absolute Return Medium Vol Bond läggs ned  2019-11-29
2019-09-26 Ändrade fondbestämmelser Lannebo 2019-11-01
2019-09-18 Ändrade fondbestämmelser i Fidelity - Global Strategic Bond Fund 2019-10-30
2019-08-14 Schoder ISF Korean Equity läggs ned 2019-09-25
2019-05-21 SEF – Case Power Play läggs ned 2019-05-31
2019-05-13 Ändrade fondbestämmelser i Schroder Latin American 2019-06-13
2019-01-15 Granits fonder försvinner från vårt utbud 2019-03-01
2019-01-09 UBS Equity Fund -Global Sustainable Innovators försvinner från vårt utbud
2019-02-08
2018-12-19 Parvest Bond JPY CC läggs ned
2019-01-31
2018-12-19 7 fonder försvinner från vårt utbud 2019-02-07
2018-11-05 GAM Star Keynes Quantitative Strategies läggs ned
2018-11-15
2018-08-22 First State Global Resources läggs ned 2018-12-11
2018-08-15 Ändrade fondbestämmelser i SPP Obligationsfond
och Företagsobligationsfond
2018-07-27
2018-06-08 Ändrade fondbestämmelser i flertalet av Schroders fonder 2018-07-01
2018-05-11 Tio olika fonder erbjuds inte längre 2018-07-17
2018-05-04 Alfa Quant Fund 2xL läggs ner 2018-05-25
2018-05-02 Öhman Sverige erbjuds inte längre 2018-05-24
2018-04-30 Holberg Kredit SEK läggs ner 2018-05-31
2018-04-06 Nio SEB fonder försvinner från Swedbanks utbud 2018-05-14
2018-03-21 Evli Global Asset Allocation erbjuds inte längre 2018-04-24
2018-03-01 Mobilis Stabil och Mobilis Potential läggs ner 2018-04-30
2018-02-22 Swedbank avnoterar fonden Parvest Equity World Low Volatility 2018-03-15
2018-02-12 Parvest Convertible Bond Asia C C. erbjuds inte längre 2018-03-16
2017-12-11 14 fonder lämnar fondlistan 2018-02-28

Riskinformation

Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och använda förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Du hittar faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser under respektive fond på swedbank.se/fondlista eller hos din återförsäljare.